Vesikaivo

Varmista vedensaanti porakaivolla.
Maaperään porattavan vesikaivon avulla varmistat riittävän veden saannin myös silloinkin, kun pohjavesi on alhaalla. Vesikaivo voidaan toteuttaa suoraan maan pinnalta alkaen tai jo olemassa olevan kaivon pohjasta.