Maalämpökaivo

 
Maalämmöllä kotitalouden lämmityskulut kuriin
 
Maalämpökaivon avulla maaperästä saatavan lämmön talteenotto ja käyttäminen lämmityksessä on energiataloudellinen tapa toteuttaa kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät.
 
 
Mitä on maalämpö?
 
Maaperään on varastoituna runsaasti lämpöenergiaa jonka hyödyntäminen kiinteistön lämmittämisessä on yleistynyt viime vuosina fossiilisen lämmitysenergian hinnan noustessa voimakkaasti. Koska maalämpö on uusiutuvaa energiaa, sen tuottaminen ei kuluta luontoa samalla tavalla kuin fossiiliset lämmönlähteet.
 
 
Miten maalämpöä tuotetaan?
 
Maalämpökaivoon asennettavalla erityisellä keruuputkistolla johdetaan lämpöenergia maalämpöpumpun kompressoriin jonka avulla lämpö nostetaan korkeampaan lämpötilaan ja siirretään lämminvesivaraajaan ja kiertovesijärjestelmään.
 
 
Aloita suunnittelu ajoissa
 
Lämmitysjärjestelmän valinnalla on kauaskantoiset vaikutukset mm. lämmityskustannusten osalta. Tämän takia on tärkeää jo suunnitteluvaiheessa päättää tuleva lämmitysjärjestelmä. Maalämpökaivon poraaminen kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jopa ennen perustusten muuraamista. Tällöin vältytään turhilta työvaiheilta ja kustannuksilta työmaalla.